13/09/2017

Op 13 september 2017, de eerste vergadering van het bestuursjaar 2017/2018, is Gert de Jonge bedankt en gelauwerd voor 30 jaar lidmaatschap van Lionsclub Vlissingen.