12/12/2018

Jo Witte 40 jaar Lion!

Vanavond (12 december 2018) werd de heer J.H.E. (Jo) Witte gefeliciteerd met zijn veertig (!) jarig lidmaatschap van Lionsclub Vlissingen en werden hem de versierselen, behorend bij een 40-jarig lidmaatschap, opgespeld door de voorzitter.

De negentigjarige jubilaris trad op 1 december 1978 toe tot de in 1977 opgerichte Lionsclub Vlissingen. De inmiddels al enige tijd gepensioneerde PZEM-directeur (Provinciale Zeeuwsche Electriciteits-Maatschappij) is jaarlijks nog steeds één van de leden met het hoogste percentage aanwezigheid. De club is zeer verheugd om een lid met een dergelijke staat van dienst in haar gelederen te hebben en hopen nog vele jaren te mogen genieten van zijn aanwezigheid.

Jo, van harte gefeliciteerd en hartelijk bedankt voor je bijdragen in de afgelopen 40 jaar!